Да не бъде късно!

Майстор Манол, стари църкви, културно исторически паметници; Пастух и Вуково; боледуващи паметници

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на бр. 35 / 1963 г. на в. "Народна култура", стр. 6