Северът на София. Разговор с архитект Любо Георгиев

...