Светът като буре барут. Разговор с Дьорд Далош

...