Библиотеките днес

 

На 29 и 30 ноември т.г. в НДК се състоя националният форум „Библиотеките днес” 2016, организиран от фондация „Глобални библиотеки – България”. Пленарните сесии бяха посветени на въпроси като библиотеките като място за всеки и като център на местната общност, ученето през целия живот и технологиите на бъдещето...
Форумът предложи най-разнообразни решения на набелязаната първоначално задача: да очертае библиотечния потенциал в изпълнение на националните и европейските политики в сферата на неформалното образование, достъпа до култура, достъпа до интернет и информационните ресурси на глобалното информационно общество, бъдещите услуги на електронното правителство.
К