Джордано Бруно

 

Пепеляната вечеря
Двуезично издание
 
Превод от италиански Владимир Градев
 
ИК „Изток-Запад”
Цена 25 лв.