Ходене по буквите

 

Веселина Вълканова. „Дизайн на книгата. Комуникационни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове“. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2014, цена 18 лв.
Веднага ще се обърна към писателите: моля, внимателно прочетете това забележително изследване, за да си набавите онези убедителни аргументи, които ще бъдат необходими в споровете ви с дизайнерите на вашите бъдещи книги. Благодарение на него ще научите как написаното от вас произведение ще стане способно да общува с читателя, а и къде точно се налага да отстъпите от авторските си прищевки в полза на истинския успех. Ще стигнете дотам, че да следите как точно колонцифрите са били използвани в странирането на стихосбирките ви... Както и предишните три заглавия на Веселина Вълканова – „Графичен дизайн“, „Медиен дизайн“ и „Дизайн на вестника”, и „Дизайн на книгата“ има деликатни нормотворчески функции. Монографията е разделена на три части: „Елементи, пространства, композиция на книгата“, „Микро- и макротипография на книгата“ и „Традиционни и модерни стилове в дизайна на книгата“. Още в самото начало изследователката заявява: Организацията на пространствата в мрежи, дизайнът на корицата, начинът, по който типографията „ляга“ върху различни типове страници и типове текстове – всички аспекти на визуалното решение участват в единна композиционна и оформителска система, чиито свързани елементи и консистентност водят читателя и го ориентират за типологията, структурите, съдържанието. Да, колеги, нашите книги не са само корици и текст. Погледнете само антологията на Маяковски, чийто дизайн Ел Лисицки прави в Берлин през 1923 г. – книга, превърнала се в знаково събитие на руския конструктивизъм и книжното изкуство изобщо. И която ни показва кой всъщност е Маяковски отвъд всички клишета. Освен конструктивизма, глътка въздух в загърбената днес от постмодернизма читаемост и визуална претрупаност може да ни даде припомнянето на визуалните идеи на дадаизма, де стайл, ар деко, сецесиона, баухаус и др. Вълканова увлекателно коментира немалко издания – не само върхови постижения от историята на книжния дизайн, но и текущи горещи събития. И постепенно проглеждаме. А и, за да проговорим взискателно помежду си пред рафтовете на книжарници, библиотеки и панаири, вижте само съставения от авторката обемист речник с ключови понятия - от абзац до verdana. Аз поне си давам сметка колко трудно е да опишеш видимото, че и незабележимото с просто око. А след „Дизайн на книгата“ втренченият в текста писател се учи да цени истинския дизайн, вижда по-ясно бъдещето на словото – бъдеще, в което свързването на съдържанието на книгите с мултимедийни елементи, игри, филми, музика или потребителска интеракция чрез разработване на специализирани приложения отваря класическата книга към други медии, формати, изразни средства. И тук вече очакваме да навлезем в ново изследователско поле, което тепърва ще променя представите ни за комуникация. (Да не говорим, че самата монография на Вълканова е с дизайн, който отговаря на издигнатото по-горе от нея било.)