Вести

 
На 29 юни руският писател Михаил Шишкин получи Международната литературна награда, връчвана от берлинския Дом на световната култура. Романът му „Венерини коси” беше предпочетен от журито заради стилистичното разнообразие в изказа на Шишкин, често сравняван с Чехов и Набоков. Финансовият израз на наградата е 25 000 евро за автора и 10 000 евро за неговия преводач Андреас Трьотнер. Първото преведено на немски произведение на живеещия от 1995 г. в Швейцария писател беше преведено още през 2007 г. на български от Иван Тотоманов и издадено от "Факел експрес" и "Жанет 45" в престижната поредица „Нова проза”.
*
БНП Париба България организира конкурс за есе за ученици от средните училища на тема "Другите до мен". Целта на инициативата беше да насърчи разбирането и уважението към всички членове на обществото.
На 20 юни т.г. жури в състав Биляна Курташева, Надежда Радулова и Марин Бодаков излъчи следните победители в конкурса: Христина Димитрова (I награда), Надя Нечева (II награда), Гергана Костадинова (III награда). Специално отбелязани бяха още шест есета.
Вече дълги години БНП Париба подкрепя хората с различия чрез редица проекти: Проект "Предградия", Родителската харта, Влакът на заетостта и равните възможности, инициативата "Смесен град" - създадена за улесняване на назначаването на жени на висши ръководни длъжности и др.
*
Добрата книжарница е място не само за продан и премиери – в нея има място и за изискани лекции пред публика. Особено ако е в софийския Гранд-хотел „България”, каквото е книжарница „Хеликон”.
А мултимедийната лекция на проф. Явор Конов по повод последната му книга „Себастиан дьо Бросар: Речник по музика (2, 1705). Превод от факсимиле и коментари – Явор Конов” (София, 2010) беше увенчана с клавирния му рецитал с творби от Франсоа Купрен „Великия” и Жан-Филип Рамо.
Безупречното издание, за което „Култура” писа в бр.42/2010, вече бе обявено за Книга на годината” (2011) от секция Музиколози на Съюза на българските композитори - и може да бъде открито в книжарска верига „Хеликон”.
 
К