Прецизно мотивирана омраза

 

 
“Софийската Берлинска стена или за героите и тяхната музика” е представителен том политическа лирика от Палми Ранчев (“Сиела”, 2009).
Текстовете в него изцяло се отказват от традиционната реторическа красота – тяхната истина е строга и немногословна, тяхната представа за справедливост демаскира укритията на прилагателните имена, свеждайки политическия опонент до животно в алегориите на безогледната гражданска джунгла. Погнусен, Ранчев дори изпуска имената на властващите (социалистически) насилници като подлог в изреченията на редица стихотворения – и така ги превръща в още по-голяма заплаха за читателя. Понякога стиховете са безглаголната вечност на социализма, после следват депресивни повторения на един и същи глагол...
Ужасът на един самотник от управляващите върхушки, от посредствените митове на посттоталитаризма, както и безизходното отвращение от Прехода бележат всяка страница на книгата. Много фигури ще бъдат разпознати (дори от самите себе си) и поставени на място от една прецизно мотивирана омраза. А финалните страници са лутане в новите маргиналии и обменяните между тях гадни страхове.
Политическата лирика на Палми Ранчев, парадоксално лишена от политически и партийни пристрастия, ще бъде представена на 9 ноември т.г. от 18 часа в Гьоте-институт, София.