Енчо Мутафов (1943-2009)

На 66-годишна възраст си отиде от живота изтъкнатият литературовед и изкуствовед професор Енчо Мутафов.

Завършил славянска филология в Софийския университет, още като студент Енчо Мутафов се отдава на литературната критика, оценявайки с проницателни тълкувания промяната в сетивата на модерния човек и новите художествени тенденции в съвременната литература. Постепенно разширява кръга на аналитичното си внимание към проблемите на българската и световна литературна класика и култура, теорията на литературата и изобразителното изкуство. Автор е на десетки монографии и студии за български писатели от Захарий Стоянов до Йордан Радичков и Биньо Иванов, на изкуствоведски паралели между различни изкуства, както и на статии и есета за творчеството на класически и съвременни български художници.

Като мнозина от гладиаторите на младата българска демокрация през 90-те години (беше и главен редактор на вестник „Демокрация“), той се оттегли огорчен от политическия и обществен живот, но не и от идеалите на гражданското общество.

Енчо Мутафов посвети последните две десетилетия от живота си на преподавателска и научна работа в Югозападния университет в Благоевград, където създаде своя филологическа школа. По негова идея и под негова редакция започна да излиза многотомното издание „Българската мяра“.

Изпълнен с неизтощимо интелектуално любопитство, изцяло предан на ценностите на духа и творческата свобода, Енчо Мутафов остави на българската култура значимо интерпретаторско дело, което тепърва ще бъде оценявано, както и няколко неиздадени и недовършени труда.

Сбогом, приятелю!Екатерина Йосифова, Георги Величков, Димитър Коруджиев, Любен Петков, Евгени Кузманов, Михаил Неделчев, Борис Хаджийски, Севдалин Генов, Светлозар Игов