Юрий Мамлеев

Убиецът от нищото


Превод от руски Симеон Владимиров

ИК "Факел експрес"
ИК "Жанет-45"

Цена 11 лева