Иван Еленков

Културният фронт

Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“,

Сиела

София, 2008

Цена 18 лв.