Български  |  English

Емилия Дворянова

 

Мир вам
 
ИК Обсидиан
Цена 16 лв.
 
Има ли свят изобщо?
Някога е станала катастрофа. Неназована. И неназовима. Нищо не е същото. Едва ли някой знае какво се е случило. Светът се е счупил завинаги, частите му са раздалечени. В едната оцелелите човеци не се събуждат, но няма свещеник, който да ги погребе. Другата част е като балон, където ти избираш дали изобщо да умреш - и кога. По едно и също време човеците живеят в различни за съвременния читател епохи - нима дълбоко в миналото и дълбоко в бъдещето. Мо тръгва по поръка на Ут, мъдра старейшина, да разбере има ли изобщо свят - и след неясни перипетии, се връща отново в планинското селце - там, където се появило момченце, може би Спасител? Нищо не е съвсем ясно.
Няма и как да бъде.
Романът на Емилия Дворянова е напоен, направо подгизнал от културна памет, но нейните символни мрежи могат да бъдат разпознати само от читателя - персонажите не знаят нищо, Мо не знае нищо, може би и Ут не знае нищо. Те просто вярват. Православят? Пазят книгата.
Не помня друг текст на Дворянова, който така да съчетава категоричното с многозначното, така да повтаря… Обилният словесен барок е изчезнал в полза на освобождаващата стилистична простота. Дали е утопия? Дали е дистопия? Апокалипсис? “Мир вам” е и равносметка, и манифест, и тайна форма на упование.
Мо е тук. 
М.Б.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”