Български  |  English

Константин Илиев

 

Думи извън сцената
Есеистика, теория на театъра, публицистика
Художник Яна Левиева
ИК Жанет 45
Цена 20 лв.
 
„Думи извън сцената” е своеобразно продължение, разширено издание на излязлата през 2005 г. книга на Константин Илиев „Паметта на гарвана. Текстове за театър, драматургия и политика” („Жанет 45”). Нови са 35 текста (над 200 страници). Изданието е уникално. В нашата театрална книжнина няма подобен прецедент: събрани, и така фактически съхранени, авторовите саморефлексии, размисли за драматургичното творчество, разсъждения върху мястото на твореца в променящия се свят, за моралните и естетическите ценности, за духовността, за мястото на „малките култури”, за класиката, за достойнството и устойчивостта на човека, за големите ни режисьори (Любен Гройс, Леон Даниел, Н. О. Масалитинов...), актьори, сценографи и писатели (Антон Страшимиров, Иван Вазов, Йордан Радичков, Никола Русев, Станислав Стратиев, Маргарит Минков, Иван Радоев, Бертолт Брехт, Фридрих Дюренмат, Хайнер Мюлер, Елиас Канети…) Една книга, която автентично ни запознава с театъра на ХХ век и която ни води към осъзнаване на дефицитите и надеждите на ХХІ век.
Н. В.
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”