Руски вълшебни приказки" /> Култура :: Изборът на "Култура" :: <i>Руски вълшебни приказки</i>
Български  |  English

Руски вълшебни приказки

 

Събрани от Александър Николаевич Афанасиев
 
Превод от руски Здравка Петрова
Илюстрации Борис Праматаров
 
ИК „Сонм”, 2015
Цена 21 лв.
 
Цар на орлови криле…
Българското издание на „Руски вълшебни приказки” е направено по изданието, подготвено от Владимир Яковлевич Проп и публикувано от Гослитиздат през 1957-1958 г. Книгата съдържа оригиналния предговор на Проп, който подробно утвърждава значението на първото голямо издание на автентично народни приказки на Афанасиев, осъществено в 8 тома между 1855-1863 г., както и вековната роля на митологичната фолклорна школа, към която принадлежи ученият. И ако днес теоретичното му наследство на филолог и литературен историк потъва в историята, то неговият сборник с приказки, съставен по образеца на Братя Грим, продължава да пали интереса на широк кръг от учени в диапазона от лингвистиката до социологията. Още при появата си, публикацията на Афанасиев предизвиква критиката на Добролюбов, който предявява изискването събирачът да чуе „какво е отношението на народа към приказките и преданията, които разказва”. Дали то е празно прекарване на времето, „дето се вика, заради самата приказка”, или нещо по-важно и съществено. В 307-те приказки можем да се насладим на неизтощимото, привидно алогично въображение на неизвестните автори – нещо повече, можем да проследим корените на образи, мигрирали към ключови литературни произведения и в руската, и в европейската цивилизация. Книгата, предназначена за всички възрасти, ни препраща право в теориите на гениалния Владимир Проп за структурата на вълшебната приказка, оплодили структурализма и заниманията му със структурата на разказа изобщо.
„Руски вълшебни приказки” е нов връх в работата на голямата преводачка Здравка Петрова, чиято красива годишнина честваме сега.
М.Б.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”