Български  |  English

Изповедта на бунтаря

 

Път. Знаци. Откровения – под този надслов Националната галерия представя творчеството на Кольо Карамфилов. Показаната колекция творби проследява опорните точки в развитието на визуално-пластичния език на Кольо Карамфилов в периода 2003 – 2013 г. Зрителите имат възможност да видят близо 70 картини и пластики. Селекцията включва произведения, притежание на галерия „L’Union” – Пловдив, и колекционера Георги Иванов.
Експозицията разкрива изключителната динамика в търсенията на Кольо Карамфилов, които се разгръщат както във впечатляващ по обхвата си идейно-емоционален регистър, така и в богат спектър от пластически модулации. Той води извисен и многопосочен диалог със знакови автори и тенденции в съвременното изкуство.
Многоликата творческа природа на Кольо Карамфилов, неподатлива на строго дефинирани стилови маркери, е белязана от самобитна иконографска система, доминирана от лапидарните ударения на образа–знак. Сгъстените послания на неговото изкуство се разгръщат в широкия интервал между „притчата” и „артистичния бунт”. В многопосочните превъплъщения на артистичната му самоличност сложно се сплитат „проповедникът”, „непокорният”, „отшелникът”, „пророкът”, „философът”…
В творческото верую на Карамфилов, спояващо многополюсната му артистична вселена, се вижда „стремеж да се концентрира същина“. Това се явява спояващо звено за търсенията му както в живописта и графиката, така и за експериментите му в граничните пространства между скулптурата и неконвенционалните форми.
Творбите онагледяват емблематичната за Кольо Карамфилов радост от съприкосновението с градивото, от битката за подчиняване на материята. Тук естествено изниква паралелът с прочутата „Възхвала на ръката“ на Анри Фосийон. Трепетът от докосването на иглата до цинковата плоча, на четката до картинната повърхност, на длетото до камъка пронизва творческата му природа. В тази битка с материята се ражда особената експресия на артистичния жест - необуздан и яростен, нажежаващ картинната повърхност до предел в пасажите, които звучат във фортисимо, или нежен и деликатен в зоните на елегично пианисимо.
В багрената тъкан на творбите си художникът много често вгражда мощни монохромни ударения, противопоставени на отчетливи ахроматични стойности. Тези два ясно заявени полюса определят особената пулсация в творбите му.
Сгъстената до предел артистична енергия е в основата на подчертаната експресия на произведенията на Кольо Карамфилов. Енергията като ключово понятие определя както пластичния възглед на художника, така и цялостното му творческо поведение. В тази връзка, изложбата свидетелства за респектиращата продуктивност, която насища артистичното му битие. Творческият акт, според неговите думите, е неотменна ежедневна повеля. Отдавайки предимство на овеществяването на идеите, доведени до пластична завършеност, той постига един особен кръговрат, в който съзидателният порив трансформира аморфната тъкан на хрумването в предметна реалност.
Тези основни тенденции намират ярко проявление в групата от пластики „Джепето School. Випуск 2012”. Тази творба със синтетична художествена тъкан играе ролята на своеобразна кулминация в общата панорама на експозицията. Тя е както ярко въведение в нея, така и мощен заключителен акорд. В непосредствена близост мултимедийното представяне на филма „Хеликоптер” дава възможност на зрителя да проследи процеса на създаване на този пластичен ансамбъл. Изповедните слова на автора подчертават програмното значение на тази творба. В нея по особено категоричен начин се вижда умението му да обединява в органично единство концептуални подходи и класически пластични похвати, за да постигне максимална сугестивна мощ. Многозначителната билатералност на пластиките, оспорваща възгледа за пълноценна триизмерност, е пределно уплътнена в семантично отношение. Своеобразната темпорална компресия, обозначена от „разкриването” на пластовете, които художникът отстранява, придава философска дълбочина на парадоксалното преображение на миналото в настояще и бъдеще.
Изложбата в залите на Националната галерия откроява впечатляващата монолитност в творческия профил на Кольо Карамфилов. Многопосочните му търсения, сплетени в сложна система от съответствия, създават органичното единство на неговата творческа вселена. Със своята виталност и семантична наситеност, изкуството му преодолява установените граници, преминава отвъд пределите на минало и настояще, преходно и непреходно, веществено и духовно, за да се разтвори в безкрайността.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”