Български  |  English

Форум Софийски диалози

 
Дом на науките за човека и обществото (София), Институт за изследване на близкото минало (София) и Висшето училище за социални науки (Париж)
организират
Международна конференция, 6 и 7 декември 2014, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала
 
От изследване на случая до събитието. Принципи на историческото познание
(Научно ръководство Жак Рьовел, Ивайло Знеполски)
 
6 декември 2014
9.00-9.15 - Защо понятието събитие?
Откриване на конференцията. Встъпителни думи от организаторите
 
Първи тематичен кръг: Генезис и структура на историческото събитие
Водещ: Христо Тодоров
 
9.15-9.45 - Жак Рьовел (Висше училище за социални науки, Париж), Какво правят историците със събитието?
9.45-10.15 - Софи Ваниш (Национален център за научни изследвания, Париж), Революционното прекъсване: анализ на историята и конструиране на историческото събитие
10.15-10.45 - Дискусия
11.45-12.15 - Томас Линденбергер (Център за историческо изследване на времето, Потсдам), Авариите като инциденти. Да четем обществото през насилието на нещата
12.15-12.45 - Дариуш Стола (Полска академия на науките, Варшава), От трансгресивните инциденти до окончателната дезинтересираност от комунистическата държава: полският път до 1989-та година
12.45-13.15 - Ивайло Знеполски (Софийски университет), Инциденти и събитие. За ролята на инцидента в структурата на историческото събитие
13.15-13.45 - Дискусия
 
Втори тематичен кръг: Историческото събитие пред изпитанието на всекидневието и на медиите. Проблемът за темпорализирането му
Водещ: Жудит Рьовел
 
15.00-15.30 - Алф Людке (Ерфуртски унивеситет), Големите събития: възприятия и разочарования. Как ги засяга всекидневието - превъзнасяне и пренебрежение към разрива от 1989 година в Източна Германия
15.30-16.00 - Джулия Зоненвенд (Университет на Мичигън), Международни медийни наративи за “Падането на Берлинската стена”
16.00-16.30 - Кристоф Прошасон (Висше училище за социални науки, Париж, Академия на Кайен), Какво е политическо събитие?
16.30-17.00 - Дискусия
17.30-18.00 - Даниел Даян (Висше училище за социални науки, Париж), Обвивката на събитието: смисъл, вентрилокия, експресивни събития и събития на монстрацията
18.00-18.30 - Хартмут Роза (Университет Фридрих Шилер, Йена), Френетичното препускане на събитията и диаметрално противоположната инерция на историята. Разказ за двупластовото прекъсване в модерното време
18.30-19.00 - Дискусия
 
7 декември 2014
Трети тематичен кръг: Възможна ли е една обща теория на събитието? До каква степен са съвместими философския, социологическия и историографския подходи към събитието?
Водещ: Дариуш Стола
 
9.00-9.30 - Жюдит Рьовел (Париж 10, Нантер), Когато философите се заемат със събитието. Исторически дисконтинуитет или епитафия
9.30-10.00 - Робин Вагнер-Пасифичи (Ню Скуул, Ню Йорк), Манифест за квантова социология на събитието
10.00-10.30 - Димитри Гинев (Софийски университет, София), Хронотоп и онтология на събитието
10.30-11.00 - Дискусия
11.30-12.00 - Христо Тодоров (Нов български университет, София), Събитие и действие
12.00-12.30 - Адам Такач (Будапещенски университет), Събитие, контекст, репрезантация. Претегляне на философските и историографски теории за събитието
12.30-13.00 - Дискусия
13.00-13.15 - Закриване на конференцията
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”