Български  |  English

Бердяев ала Путин

 
В Подмосковието днес ще се състоят първите Бердяеви четения – конференция, посветена на консерватизма и организирана от близкия до Кремъл Институт за социално-икономически и политически изследвания (ИСИПИ). Форумът е бил замислен, след като Владимир Путин заяви, че Русия се придържа към консервативен курс, като при това цитира именно Николай Бердяев. Участниците в него признават: властта се опитва да привърже консерватизма към съвременните събития.
Както сподели председателят на съвета на директорите на ИСИПИ Дмитри Бадовски, идеята за организирането на форума възниква след декемврийското послание на Путин към Федералното събрание. Тогава президентът заяви, че днес в много страни върви разрушаване на традиционните ценности, в същото време Русия ги защитава. „По света има все повече хора, които поддържат нашата позиция за защита на традиционните ценности – каза тогава Путин. – Разбира се, това е консервативна позиция. Но, казано с думите на Николай Бердяев, смисълът на консерватизма не е в това, че той възпрепятства движението напред и нагоре, а в това, че той възпрепятства движението назад и надолу, към хаотичната тъма, че той препятства връщането към първобитното състояние.”
Скоро след това послание, Кремъл се зае с внедряването на консерватизма в масите. Засега в не много широките маси.
През февруари администрацията на президента организира лекции по консерватизъм за сътрудниците на две кремълски управления – за вътрешна политика и за обществени проекти, а ИСИПИ – за представители на Общоруския народен фронт. В края на март дойде ред и на членовете на „Единна Русия”, които се просвещаваха в рамките на партийния проект „Граждански университет”. За март беше предвидено и провеждането на първия форум на „Бердяевите четения”, като се направи връзка със 140-годишнината от рождението на философа (6 март 1874 г.). Но се наложи мероприятието да се отложи заради събитията в Крим.
По думите на Бадовски, форумът ще стане постоянно действаща платформа за научно-академични дискусии, „макар и с елементи на политика”. „Тази платформа би могла да позволи и на експертите, и на политолозите, и на учените в подчертано научен режим да говорят за смисъла на консерватизма в съвременния свят, за глада за консервативна политика, който се наблюдава и в Европа, и в САЩ, и в други страни, да се обсъждат въпроси, свързани с ценностно-идеологическите аспекти на световната политика”.
В перспектива организаторите имат намерения да не се ограничават само с консерватизма, като се канят да провеждат дискусии по въпроси на съвременната философия въобще. „Бердяевите четения” ще се провеждат няколко пъти годишно – не само в Москва, но и в регионите.
На първото мероприятие са поканени около четирийсет души. Главно преподаватели във ВУЗ (например МГУ, МГИМО, Висша школа по икономика), специализанти по история на философията, политология, теория на политиката, сътрудници на изследователски институти, но също и политолози – както откровено близки до властта, така и някои, които заемат достатъчно независима позиция.
На форума ще работят три секции: „Произход и смисъл на руския консерватизъм” (обиграва се заглавието на класическия труд на Бердяев „Произход и смисъл на руския комунизъм”), „Консерватизмът като социална, икономическа, етическа, политическа и религиозна категория”, „Потенциалът за мобилизация на консервативната идея в съвременна Русия”. Сергей Марков ще изнесе доклад: „Моралното мнозинство срещу активното малцинство”; Александър Ципко ще разкаже „За различията между охранителния консерватизъм на Победоносцев и либералния консерватизъм на Бердяев и Струве”; Михаил Ремизов ще прочете доклада „Консерватизмът като фактор за „меката сила” на Русия”; Борис Макаренко – „Консерватизмът, неговите партньори и опоненти: конфликтът като шанс за развитие”.
Според Макаренко, главният смисъл на изказването му е, че консерватизмът и либерализмът са партньори, а не опоненти:
„Бердяев противопоставяше на консерватизма не либерализма, а революционността и радикализма. „Назад и надолу” по Бердяев означава не към либерализма, а именно към радикализма и революционността. Именно за това ще говоря.” По думите на политолога, ползата от обсъждане на философията на политическите идеи не подлежи на съмнение. „Основният въпрос е в качеството на дискусията.”
Професорът от Висшата школа по икономика Олег Матвейчев, който на четенията ще разкаже за „Отношението на гражданите към различните видове консерватизъм”, подчертава на свой ред, че дискусията по време на форума няма да има идеологически характер. „Аз написах чисто научен доклад”. Обаче, ако се говори в перспектива, то обсъждането на идеите на консерватизма е необходимо за изработването на новата идеология.
„Путин вдигна знамето на консерватизма и получи много голяма поддръжка по света – уверен е Матвейчев. – Консерватизмът сега е „безстопанствен”, а това всъщност е много перспективна идеология. И нашата задача е да я направим привлекателна, съвременна. Ако станем лидери на консервативния свят, ние имаме шанса да станем лидери и на световната арена.”
Като организира „Бердяевите четения”, властта преследва няколко цели, смята шефът на фонда „Петербургска политика” Михаил Виноградов, който също е поканен: „Това е опит да се разбере, първо, доколко консерватизмът е интересен за общественото мнение; второ, какъв е потенциалът на думата „консерватизъм” в работата по пиара на действащата власт; трето, възможно ли е от консерватизма да се направи стратегия, доколкото руската власт най-често е критикувана именно за липсата на стратегия.” Всъщност, заключава експертът, „наблюдаваме опити терминът „консерватизъм” да бъде „привързан” към днешния дневен ред”.
Като следствие от първите „четения” е планирано да бъде обявено пускането на два интернет-портала, предназначени за обсъждане на консервативния дневен ред. Първият портал, разказва Бадовски, ще има по-експертно-аналитичен характер, а вторият ще е обвързан с актуалните събития. ИСИПИ ще учреди награда „Наследство на руската мисъл” на името на Николай Бердяев. Тя ще се връчва на учени-философи „за значими научни трудове” и на студенти–хуманитаристи „за интересни научни разработки”.
От ИСИПИ обещават всички доклади и изказвания, прозвучали на форума, да бъдат систематизирани и публикувани в алманаха „Тетради по консерватизму”.
Газета.ru, 16 май 2014
 
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”