Ходене по буквите , брой 13 (3027), 04 април 2014" /> Култура :: Културен коктейл :: Ходене по буквите
Български  |  English

Ходене по буквите

 

Любов Миронова. „Устойчив модел за образование и хармония с децата“. Първи сборник. Издание на PPTL. С., 2014. Цена 19,80 лв.
 
Съдържанието на книгата, посветена на едновременното израстване на деца, родители и учители в училище, включва следните теми: образованието сега; смисълът на образованието; среда за израстване; развитие на деца от 2 до 6 години; развитие на деца от 6 до 12 години; проект Светлина; Щадяща сетивата среда; Метод Миронова и темата, дала заглавие на цялата книга. Книга, която картографира мечтата на Любов Миронова за училище, което изобилно да предава опит, човеколюбиво знание, мъдрост; училище, достойно за съвременните деца. Авторката е убедена, че еволюцията се осъществява и без нашето намерение, но споделя с читателя как нейната карта може да се превърне в реална образователна територия, в т.ч. чрез конкретни, изпитани от самата нея упражнения с децата. Очакваният от нас харизматичен изказ е отстъпил място на рационално, последователно и всеобхватно изложение, което предлага подробни крачки за разгръщането на образователния модел. Модел, колкото на Миронова, толкова и на родителите и учителите, чийто опит е обобщила и подредила, повдигнала на степен. Можем да имаме съгласия или несъгласия с авторката, можем да настояваме за уточнения в нейните възгледи, но тя е проявила смелост, каквато рядко се среща – отказала е да обръща внимание на ригидната държава и е започнала да мечтае за свое училище, без обаче да подценява отговорността на институциите. Защото Сегашната цел/резултат на образованието е да произвежда касетофони. Натискаш копчето „запис” и записваш урока, после натискаш „Play” и ако няма грешки, детето получава 6, ако има 2 грешки, 5-. Любов Миронова отговаря на въпросите: какво ще стане, ако дете в час по рисуване нарисува синьо слънце в пейзажа си; какво става с дете, което в първи клас може да умножава; какво става с дете, което е много енергично или много чувствително... Българското училище в най-често срещания случай няма отговор на тези въпроси - когато то не може да се справи с дисциплината, започва да изпитва. Дотам, че изпитването значително превишава часовете на преподаването. Миронова настоява на възпитанието, на създаването на навици и ценности. Добродетели се преподават чрез четене на приказки, митове и легенди, седене в тишина, групово пеене, драматизация, роли. Добродетели могат да се преподават само от хора, които ги имат. Ако си честен, можеш да научиш някого на честност, ако изпитваш към себе си любов, можеш да дадеш и да научиш детето какво е любов.“ Седене в тишина?! Представям си колко хора ще бъдат шокирани и от предложението в училището да има кът за родители – офис среда, в която те да могат да работят, след като доведат детето си на училище, или да спортуват заедно с останалите. Здравият разум винаги шокира. Всъщност, в книгата на Любов Миронова има много щекотливи моменти, затова я приемам като покана за разговор и дори спор. Като знам, че той отдавна е спечелен от децата.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”