Български  |  English

Как Бохемия клуб навърши 20 години?

 

Отговорите на този въпрос са няколко, тъй като и той, въпросът, се рои от само себе си на поне още два: „Как така „Бохемия клуб” е успял да навърши тази сериозна възраст, без да навлезе във фазата на полуразпад, както демокрацията ни, на която е връстник? И вторият е: „По какъв начин „Бохемия клуб” отпразнува своя юбилей? Към отговорите на тези въпроси случаят от само себе си задължава опит в стила на единия от учредителите на Бохемия клуб – Величко Тодоров. Най-прекият отговор на двата въпроса „как” е: Чрез постоянно представяне на доказателства, че „бохемистичната школовка не е само образователен ценз, но и ценен социален опит” и че „границата между понятията „бохемист” и „бохем” е проходима”. Зад тези шеговити изречения, препечатани от първите броеве на сп. „Homo Bohemicus” (1994), в юбилейната му книжка 1-2 от 2013 г., се крие най-категоричната рецепта за това как едно сдружение, клуб или (микро)общество може не само да просъществува, но и да се развива. Това е принципът на свободата, заложен като обмен на идеи между студенти, докторанти и техните преподаватели.
„Духът на равнопоставеност дава възможност да се чуят гласовете на множество изследователи”, споделя в юбилейния брой на „Homo Bohemicus” преводачката Маргарита Симеонова. В богатия обем от спомени на езиковеди, литературоведи, театроведи, историци, преводачи, съмишленици и учредители на „Бохемия клуб” се налагат като ключови принципите на отвореността, свободата, доброволността, взаимопомощта. Освен това новият брой на „Homo Bohemicus”, който беше представен при откриването на Юбилейната изложба „20 години „Бохемия клуб” в галерия „Алма Матер”, представя в цялост богатата история от събития, организирани от клуба, пълна библиография на изданията, спомени и интервюта (с Маргарита Младенова, Ани Бурова, Владимир Пенчев). Броят се открива с текста на Янко Бъчваров „Milujteseamnožtese” („Обичайте се и се множете”), заглавието на който е рецепта за разрастване и посока на „Бохемия клуб” към следващата му кръгла годишнина.
Юбилейната изложба, която можеше да се види в галерията на Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше ретроспективна. Чрез нагледно представените книжки на списанието (издавано последователно от Университетското издателство на Софийския университет, издателство „Стигмати”, а през последната година от „Парагадигма”), чрез изданията от поредиците „Голяма чешка библиотека” (за научни книги) и „Малка чешка библиотека” (за художествена литература), може да бъде направена реконструкция не само на темите, не само на разнообразието от автори („Бохемия клуб” публикува 31 научни издания и 39 художествени книги), но и на промените в дизайна на книгата. В този смисъл изложбата представлява интерес не само за бохемисти, но и за студенти или докторанти по книгоиздаване, дизайн на книгата, художници, например.” При откриването й бяха връчени и няколко грамоти – на почетния председател на „Бохемия клуб” проф. Никола Георгиевза цялостна дейност, на доц. Янко Бъчваров – като учредител на „Бохемия клуб”, на художника на изданията на „Бохемия клуб” Красимир Апостолов, на Мария Генова – за преводаческа и издателска дейност.
По повод годишнината се състоя и конференцията „20 години „Бохемия клуб”. Програмата й беше изключително богата с езиковедски, литературоведски, историографски доклади. В нея взеха участие учени и бохемисти от СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, НБУ, Карловия университет в Прага, Масариковия университет в Бърно, Университета в Пордубице, БАН, ЦДА.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”