Български  |  English

Симон Вейл

 

Дух и любов
 
Съставителство и превод Владимир Градев
Издава Фондация „Комунитас”, 2013
Цена 15 лв.
 
 
„Дух и любов”, съставителство и превод Владимир Градев, съдържа разнообразни по жанр текстове на Симон Вейл (3 февруари 1909 – 24 август 1943). Между тях са „Илиада, поема на силата”, „Спасената Венеция”, „За противоречията на марксизма”, „Мирисът на войната”, „Размишление за покорството и свободата”, „Той”, „Срещата с Бог”, „Духовна автобиография”, „Писмо до един духовник”, „За „Отче наш”, „Любовта към Бог и злочестието”, „Форми на скритата любов към Бог” и др. Това отдавна очаквано у нас представяне на „единствения голям ум на нашето време” (Албер Камю, 1947) е снабдено с отличен предговор от проф. Владимир Градев и Хронология, която – редом с ключови факти от биографията й – припомня и причината за смъртта на мислителката: тя започва да се храни с дажбата, която научава, че се дава на военнопленниците, разболява се от туберкулоза и през август 1943 г. окончателно спира да се храни. Мярката на този автентичен радикализъм е поставена далеч преди това – дори в редове като следните: Само абсолютната тъждественост на справедливостта и любовта прави възможни, от една страна, състраданието и благодарността, а от друга, уважението към достойнството на злочестието в злочестия…
К
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”