Български  |  English

Красимир Крумов

 

Поетика на българското кино
 
Издателска група „АГАТА-А”, 2013
Цена 25 лева
 
Публикуваната току-що „Поетика на българското кино” от Красимир Крумов-Грец е разделена на три части – „Генетични кодове на българското киномислене (митопоетически канон)”, „Основни черти на българското киномислене и киноманталитет. Архетипи, нагласи и типологии” и „Есета”, посветени на български филми, 17 от които са публикувани първоначално във вестник „Култура” между 2000 и 2006 г.
Както се заявява от корицата на книгата, Поетика на българското кино” представлява опит да се създаде теория на българското киномислене, на неговите генетични кодове, архетипи, нагласи, митопоетически канон и манталитет в класическия му половинвековен период на съществуване от края на 40–те до края на 90-те години на миналия век В контекста на една преди всичко дескриптивна и оперативна кинокритическа традиция книгата си поставя за задача да изработи надеждни познавателни методи и категории на мисленето за феномена на българската кинокултура и да я открои в нейната специфика и типологии сред другите феномени на родната култура, както и сред общоевропейския киноконтекст.
Тази фундаментална творба се появява месеци след второто преработено и допълнено издание, също на „АГАТА-А”, на „Поетика на киното” от Красимир Крумов.
К
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”