Български  |  English

Вести

 

Не се сещам за думата…
Синонимен (езикозн.) прл. – равнозначен, еднозначен, подобен, сходен, тъждествен; книж. Рядко: едносмислен, равносмислен – антонимен. Това гласи речниковата статия за думата синонимен в току-що отпечатания под редакцията на Сабина Павлова „Синонимен речник с антоними” (ИК „Атлантис КЛ”, С., 2013, цена 18, 90). Авторският колектив в лицето на Еми Георгиева, Елена Зашева, Елена Кацкова-Михова, Светломира Манова, Сабина Павлова, Велислава Стойкова, Любов Шишкова и Мирена Янакиева е подготвил за изданието 20000 речникови статии, но – както пише в предговора – „поради представянето на синонимията в синонимни редове по значения във всяка отделна статия, то средно може да се определи, че речникът включва около 65 000 синонимни реда с над 200 000 синоними. От това става достатъчно ясно защо синонимният речник е отпечатан в библиотека „Езикова съкровищница” на престижното издателство. Авторите на речника са придържат към определяне на синонимия само между думи от една част на речта, както и представят синонимията, разграничена по семантични признаци, т.е. думите синоними покриват един, няколко или всички семантични признаци на заглавната дума. Речникът, според авторите, ще подпомогне всички, които искат да са прецизни в употребата на дадена дума в съответния стилов или емоционален регистър, ще подпомогне преводачите в работата им върху конкретни жанрове, ще култивира стила… (Всъщност, в предишното изречение не се сетих за синоним на думата „прецизен”. Разгръщам речника - „точен”, разбира се. Тук, обаче, антоним няма.)
*
С есета и фотоапарат срещу запустението
„Български фрески: празник на корена”съдържа десет есета на Цветанка Еленкова и 125 фотографии на фрески от 26 манастира, направени от Джонатан Дън. Изданието на фондация „Покров Богородичен” (С., 2013, цена 14 лв.) дава израз на техните поклоннически пътувания до 140 манастира на знайни и незнайни места. С премиерата на книгата в софийската „Къща за птици” на 6 април т.г. съпрузите, уважавани поети и преводачи, сложиха началото на кампания за почистване на фреските в Сеславския манастир „Св. Николай” (ХVIIв.).
Този и още 10 манастира се свързват с името на софиянеца Св. Пимен Зографски, който за 25 години възобновява и иконописва над 300 църкви и 15 манастира от Атонската Света гора до Софийската Света гора, от Видинската и Доростолската епархии до Преспанското езеро. „Български фрески: празник на корена” популяризира художествено великолепие, което е толкова близо до нас, че дори не го подозираме. Книгата показва и ярките смислови взривове, и наивното, дори детинско усещане за могъщество на иконописците... В десетте си есета Цветанка Еленкова съзерцава образите от фреските, за да види, например, светлината в „Проклинането на смоковницата”, когато Христос, дори проклинайки, всъщност благославя... Тя иска да види – и вижда! Нейните размишления убеждават с точността на поезията. Сякаш венец на книгата, в послеслова си тя цитира Достоевски: Когато бях заточен в Сибир като революционер, създадох едно приятелство, и то такова приятелство и любов намерих в приятеля си, и така го обикнах и продължавам да го обичам, че не е възможно да се опише, така че даже истината да се намира извън моя приятел и приятелят ми да е извън истината, ще предпочета да остана с приятеля, отколкото с истината. Еленкова добавя просто: Приятелят му бил Иисус Христос.
На представянето на книгата Пламен Сивов от фондация „Покров Богородичен” заяви, че Бог със сигурност не се нуждае от фреските на Сеславския манастир, но ние, хората, категорично изпитваме потребност от тях. Не съм толкова убеден за първото - и бих искал съвсем скоро да се убедя във второто.
Марин Бодаков

   
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”