Български  |  English

Европа – това сме ние

 
Манифест за преизграждане на Европа отдолу
Иницииран от Улрих Бек и Даниел Кон-Бендит
 
Една доброволческа година за всички – за шофьори на такси и теолози, за служители, работници и безработни, за мениджъри и музиканти, за учители и обучавани, за скулптори и готвачи, за съдии и пенсионери, за мъже и жени – в отговор на кризата на еврото!
Младите хора на Европа са по-образовани от когато и да било, но преживяват своята „европейска съдба” под заплахата от банкрут на националните държави и от краха на трудовите пазари. Всеки четвърти европеец на възраст под 25 години е безработен. Навсякъде, където младият прекариат устройва своите палаткови лагери и заявява публично своя протест, той всъщност надига глас за социална справедливост. Независимо къде се намират тези лагери – в Испания, в Португалия, в страните от Северна Африка, в американските метрополии или в Москва – мощта на това искане е грандиозна. Расте гневът срещу една политическа система, която спасява банки, чиито планини от дългове са способни да просълзяват, но с това проиграва бъдещето на младите хора. И все пак, още колко надежда може да подхранва една Европа, чието население все повече застарява?
Преди време президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди удиви света със своята идея за учредяване на Корпуса на мира. “Не питайте какво може да направи страната ви за вас – попитайте какво вие можете да направите за страната си.”
Ние, долуподписаните, бихме искали да дадем глас на европейското гражданско общество. За тази цел изискваме от Европейската комисия и националните правителства, от Европейския парламент и националните парламенти да създадат една Европа на активните граждани и да осигурят необходимите финансови и юридически условия за Европейската година на доброволчеството за всички – като контрамодел на Европа отгоре, на Европа на елитите и технократите, която е доминирала до този момент и която си въобразява, че може да кове съдбата на европейските граждани, дори против волята им. Защото именно тази негласна максима на европейските политици заплашва да унищожи изцяло европейския проект.
Целта е европейска демократизация на националните демокрации, за да се учреди Европа наново в духа на призива: Не питай какво Европа може да направи за теб, а попитай какво ти можеш да направиш за Европа – Да правим Европа!
Никой прогресивен мислител – от Жан-Жак Русо до Юрген Хабермас – никога не е пледирал за демокрация, която да се свежда само до възможността периодично да гласуваме. Кризата на дълговете, която в момента разцепва Европа, е не само икономически, а и политически проблем. Нуждаем се от европейско гражданско общество и от визията на по-младите поколения, ако искаме да разрешим този проблем. Не можем да допуснем Европа да бъде превърната в мишена на някакво „гневно движение” на граждани, протестиращи срещу Европа без европейци. Европа не може да функционира без европейците, обвързани с нейната кауза, а европейците не могат да правят Европа, ако им е отнет въздухът на свободата.
Онова практическо действие, което надхвърля тесните граници на национална държава, етнос и религия и на чието насърчаване е посветена Европейската доброволческа година за всички, не е замислено като институционализирано смокиново листо за европейските провали. Обратно, целта му е да отвори пространства за креативност. Без да е средство за осигуряване на подаяния за безработните младежи, Европейската доброволческа година за всички е акт на самоучредяване на европейското гражданско общество: акт, който може да се използва за изграждане на нова работеща конституция отдолу, за да се възвърне политическата креативност и легитимност на Европа. Политическата свобода не може да оцелява в атмосфера на страх. Тя процъфтява само там, където хората имат покрив над главата си и знаят как ще живеят утре, както и на старини. Ето защо Европейската доброволческа година за всички се нуждае от солидна финансова обезпеченост. Ние призоваваме бизнесмените в Европа да подпомогнат начинанието по подобаващ начин.
Ако Европа иска да развива култура отдолу, тя не може да се връща към установените образци на действие. Гражданите на една такава Европа ще отиват в други страни и ще проявяват транснационална активност в проблемни области, в които националните държави вече не могат да предлагат адекватни решения – разрушена околна среда, промени на климата, масови потоци от бежанци и имигранти, расизъм и крайно десен радикализъм. Освен това, те ще искат да използват европейските мрежи за изкуство, литература и театър като сцени за подкрепа на европейската кауза. Ще трябва да бъде постигнато ново съгласуване между държава, ЕС, политически структури на гражданското общество, пазар, социална сигурност и екологично бъдеще.
Защо Европа си струва? Каква е ценността на Европа за нас? Кой модел може и трябва да бъде гаранция за Европа на XXI век? Това са отворени въпроси, които спешно трябва да бъдат поставени. За нас, от „Европа – това сме ние”, отговорът гласи: Европа е лаборатория за политически и социални идеи, която няма аналог никъде по света. Но какво съставлява европейската идентичност? Може да се каже, че европейскостта възниква от диалога и разногласието между многото различни политически култури – културата на гражданина, на citoyen, citizen, staatsbürger, burgermatschappij, ciudadano, obywatel. Но и от иронията, от способността ни да се надсмеем на себе си. Няма по-добър начин Европа да бъде изпълнена с живот и смях от обединението на европейците за съвместни действия.
 
3 май 2012 г.
Die Zeit, The Guardian
Върху платформата на Allianz Kulturstiftung: http://www.manifest-europa.eu/
Превод от двата оригинални езика Ася Захариева, Нина Николова
 

 

още от автора


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”