Български  |  English

Новата Галерия УниАрт

 

Галерия УниАрт на Нов български университет представи при откриването си три колекции: Европейска живопис - произведения, по-голямата част от които са дарени от сем. Божидар Даневи, а друга част са предоставени за експониране на НБУ; късни творби на Иван Кирков (1932 - 2010), чиято 80-годишнина от рождението отбелязваме тази година (работите са собственост на НБУ); Българска скулптура, представяща автори, утвърдили се от 1970-те години насетне, сред които Павел Койчев, Димитър Казаков, Величко Минеков, Валентин Старчев, Стефан Лютаков и др., предоставена за експониране на НБУ от сем. Даневи.
Представена за първи път и безспорно най-интригуваща е колекцията „Европейска живопис”. Картините в тази сбирка са от фламандски, холандски и няколко работи от френски художници. Към културно-географските топоси, в които работите са били в обращение, трябва да добавим и италианските художествени средища, особено Рим и Венеция, където през XVII и XVIII век се образоват и формират много холандски и фламандски художници.
Колекцията дава представа за културна география без стриктни граници и ограничения, с интензивен художествен обмен на иконографски мотиви, жанрови и стилистични характеристики и свързаност с различни художествени школи.
Портретът, алегорията, жанровата живопис, библейските сцени, пейзажът представят жанровото разнообразие на живописта на Барока и Класицизма. Натюрмортът като самостоятелен жанр липсва в колекцията, но го откриваме в алегорични композиции и работи с библейски сюжети.
Периодът, в който са създадени работите, започва от момента, в който самата картина се еманципира от конкретния поръчител и става обект на търговия. Наред с живописта по поръчка – за църкви, дворци и резиденции - художниците започват да правят и картини за продажба с посредничеството на възникващите през XVII век търговски галерии. Много от творбите в сбирката, сред тях са портретите и повечето работи с библейски сюжети, са създадени по поръчка. Други работи – пейзажите, жанровите сцени – по всяка вероятност са създадени за художествения пазар. Някои от картините носят подписи, надписи, знаци на ателиета, печати на поредни собственици, бележки и следи по рамките, които дават възможности за проучване на по-далечната им история.
Стиловите характеристики на живописните работи също представят голямо разнообразие. Сред портретите и характерите, както и сред картините с библейски сюжети, има примери за много добро живописно майсторство. Привлекателни са образите, създадени с известен наивизъм, следващи по-високи образци. Специфични съпоставки със сродни примери от очертаната културна територия биха довели до по-голяма прецизност при определянето на конкретните художествени кръгове.
От времето на Академиите и художествените Музеи копирането на живописни картини започва да се практикува както с учебна цел – придобиване на познания и майсторство, така и по поръчка – за колекционери, пожелали да притежават същата като видяна от тях картина (в друга колекция, в музея). Копия и реплики са били създавани както от авторите на оригиналната картина, така и от други художници, от същата епоха или векове по-късно.
Колекцията „Европейска живопис” дава повод и добра възможност да си представим интригуващите пътувания на образа в различни исторически среди и културно-географски топоси.
Кога, от кого и по чия поръчка, с каква цел са създадени: триптихът – умалено копие на творбата на Рубенс за катедралата в Антверпен; копието на картина от Якоб Йорданс, също умалено по размери спрямо известната творба; копието – фрагмент на „Св. Варвара” от Робер Кампен; композицията по Питър Брьогел, ще се изяснява в процеса на проучването на колекцията. Широкото разпространение на копията и репликите потвърждава тяхната роля при формирането на художествените вкусове и културните нагласи.
В университетската среда на НБУ преподавателите-изкуствоведи ще имат благоприятния шанс да предават своите знания, умения и опит в практиката. Така образованието в една тясно специализирана област, подготвящо за професията на изкуствоведа, ще има възможността да изяви своето практическо приложение в реална ситуация.
Колекциите на световно изкуство са един от знаците, че висшето учебно заведение надхвърля тясно образователните си задачи и изпълнява по-мащабна мисия в обществото. Дарителският жест в подобен случай е много повече от прехвърляне на собственост. Очакванията към университетската среда са не просто за съхранение на материалността, а за културен интерес, професионален отклик и осигуряване на публично присъствие.
Новопостроената галерия в Нов български университет е уникално по рода си начинание у нас. Всяко произведение има бъдеще само ако намери своята публика. Колекцията „Европейска живопис” получи свой дом в Университета редом с други художествени сбирки. Галерия УниАрт дава възможност за срещи с всяка откликваща публика.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”