Български  |  English

Румен Даскалов

 

Чудният свят на древните българи
 
ИК „Гутенберг”, 2011
Цена 16 лв.
 
 
Имало ли е древни българи преди древните българи?
 
„Чудният свят на древните българи” разкрива всъщност чудния свят на патриотичната ни „историография”, създаваща през последните години постамента на древността, уникалността и величието на българина. С иронична усмивка Румен Даскалов ни води през „теориите” и „откритията” на аматьорската палеобългаристика. Поместваме откъс от предговора (Посрещане) на книгата.
К
 
За наша радост, през последните десетилетия древнобългаризмът преживя огромно развитие и истински разцвет, като даде ценни резултати и зрели плодове. В обращение бяха въведени множество нови източници извън обичайните византийски и латински, а именно арабски, арменски, индийски, китайски, шумерски, вавилонски, волжко-камски и др. Необременени от древногръцкия и латинския баласт, новите автори ползват свободно горните езици в превод, а особено успешно китайския. Нека споменем само някои от новите извори за българската история: арменската история на Мовзес Хоренаци, географията “Ашхарацуйц”, Джагфар Тарихы, персийската Шехерезада, индийските Махабхарата и Рамаяна, Камасутра, поп Йовчо от Трявна, картата на академик Еремян, Али Баба, историята на йеросхимонах Спиридон, шумерските царски списъци, китайски хроники, интернет, речници на памирските народи, разчетените древнобългарски руни, както и много други. Обогати се и диапазонът на използваните материали – в доказателство (след критично четене) бяха привлечени апокрифи, басни, митове и легенди, преписи, преписи на преписи, изчезнали документи и др. Още по-разнообразни станаха паралелите, които достигат Малайзия и Амазония.
Древнобългаристките изследвания са подпомогнати от ред нестандартни спомагателни дисциплини, като астрология, хиромантия, кабала, тайноведство и др. Навлязоха и нови компютърни технологии. Наред с обичайните методики, те направиха комплексния подход още по-комплексен.
Най-удивителните и безпрецедентни разкрития се отнасят до произхода, етническия облик и древността на древните българи, до тяхната прародина и преселенията им. В общи линии бяха възстановени древнобългарският език и правопис и бе разчетена нашата рунна писменост. Натрупани бяха нови и неочаквани познания за религията, държавното устройство и военното дело, стопанския живот и бита, правото и обичаите, календара, изкуството, медицината, възпроизводството, спорта и отдиха на древните българи. Все пак, остават някои не докрай изяснени или спорни въпроси, като например: имало ли е древни българи отпреди древните българи, докъде назад можем да стигнем по техните следи, свързаните с това въпроси за прапрародината, маршрутите и спирките по пътя към Европа Все още е прибързано да се посочва и точният брой основани от древните българи държави, понеже нашите предци не престават да ни изненадват.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”