Български  |  English

Наградата като съпротива

Разговор с Бойко Ламбовски, член на журито на Националната литературна награда “Български роман на годината” (вж. бр.28 от 22 юли 2011 г.)

 
- Какви са амбициите на журираната от вас награда - и по какво тя ще се различава от наградата "ВИК", присъждана до неотдавна също за най-стойностен роман на годината?
-Мисля, че на този въпрос трябва да отговоря не точно аз, а директорът на фонд “13 века България” – проф. Греди Асса, защото фондът е “наградодателят”, не журито. Все пак, мога да кажа, че в периода на всеобхватна криза на хуманитарното познание като цяло и на обществения интерес към художествената литература в частност, учредяването на подобни награди е несъгласие с тези тенденции, принос, акт на съпротива. Мотивационна пружина, ако щете – не само за творчество, но и за четене.
А по какво ще се различава? – първо, новата награда е с по-голямо финансово изражение – 11 000 лева. Второ, което ми се ще да е така – конкурсът няма да изчезне печално след няколко издания поради отказ на учредителя да го финансира повече. Ще ми се да се отличава и качествено, но това ще покаже бъдещето.
- Какво е вашето работно понятие за роман, с което участвате в журито на конкурса?
- Жанровите параметри на романа са изключително обтекаеми днес. Между “Роман за розата”, “Война и мир” и “Естествен роман” на Георги Господинов, например, има малко общо. И все пак, терминът си остава, макар и читатели, и литературоведи, а особено писатели да го пълнят с твърде различно съдържание. При днешните романови награди най-общо става дума за съвременна художествена проза с по-голям обем, единни герои, проследима фабула.
- А на какво се дължи романовото изобилие през последните години?
- Читателят по-охотно купува романи - на това вероятно. Не на последно място, и на наличието на новите награди за романи – това стимулира пишещите...
- Какви художествени тенденции забелязвате благодарение на номинираните 10 романа?
- Известен стремеж към стилистично изящество и лексикална виртуозност за сметка на вниманието към моралните дилеми и отсъствието на социална мащабност у едни автори – това е едната тенденция. Другата е на нещо като опиване, с петдесетгодишно закъснение, от възможността да се “римейкват” бунтовните похвати на бийт-писатели, като Буковски, Бъроуз, Керуак, Милър...
- Как се чувства сред литературоведите професори Милена Цанева, Милена Кирова, Михаил Неделчев и Цветан Ракьовски един поет и журналист като вас, журирайки тъкмо конкурс за роман?
- О, журирането в подобни конкурси по принцип е работа за добри читатели, не за литературоведи, журналисти или поети. Аз се смятам за добър читател и мисля, че и колегите ми в случая са такива.
Въпросите зададе Марин Бодаков
22 септември 2011
 
Бел.ред. Официалната церемония по връчването на наградата ще се състои на 12 октомври в сградата на Централно управление на НДФ „13 века България”.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”