Български  |  English

Финансирането на политическите партии – финансиране на демокрацията

 

В предния брой публикувахме мнението на български експерти за реформирането на процеса на партийно финансиране. То бе представено в края на юни на кръгла маса на тема “Партийното финансиране: политически измерения на реформите”, организирана от Центъра за либерални стратегии (ЦЛС). В нея участва и д-р Луис де Суза (Лисабонски университет). Той говори за историята и съвременното състояние на законодателството и контрола върху партийното финансиране в Португалия (също млада демокрация като България) и предложи конкретни решения с цел гарантиране на по-голяма отчетност и прозрачност на процеса на партийно финансиране.
В своята лекция португалският изследовател отбеляза, че контролът гарантира равни възможности за политическа изява на всички участници в политическото състезание. Принципът на честността пък гарантира възможности за поява на нови партии в рамките на съществуващата партийна система, които ефективно да представляват и защитават политически интереси както на местно, така и на национално ниво.
Според Де Суза, пълната забрана за дарения на партиите ограничава в значителна степен опасността от инвестиране на нелегитимни средства в партийните формации, но провокира също така “креативността” на партийните дарители и на самите партии за заобикалянето на тази разпоредба. Така вариант, при който има ограничение върху годишните разходи на партиите, гарантира по-голяма равнопоставеност в партийното съревнование и честност, тъй като финансово по-силните партии не могат да се възползват от своето предимство в пълна степен, но също така е възможно партиите да не отчитат част от своите разходи в счетоводните си документи. Общественото финансиране на партиите е друг механизъм, който създава честност и по-ясна отчетност, като предпазва в значителна степен от корупция и гарантира по-добър контрол върху финансирането на партиите. Негативен аспект при него, обаче, е възможността за стимулиране на финансирането на партиите от големи индивидуални дарители и самостоятелното кандидатиране на крупни бизнесмени.
Практиката на регулиране на партийното финансиране в Португалия е сравнително нова. През 1993 за първи път се приема специално законодателство, целящо да регулира партийното финансиране. Слабости в него са както липсата на координация между двете институции, контролиращи “политическите пари”, така и недостатъчно ефективните санкции, налагани при нарушение на закона. През 1998 се правят допълнителни промени, но санкциите отново са недостатъчни и рядко приложими. През 2000 напълно се забраняват даренията от компании и изискванията за отчетност се повишават, а през 2003 се забраняват анонимните дарения, въвежда се таван за индивидуалните дарения, не се предвиждат данъчни преференции за даренията и се въвежда таван върху годишните приходи на партиите. Наказателните мерки при получаване на нерегламентирани доходи са финансови, а също от 1 до 3 години затвор.
На база на приетите през 2003 закони за партийното финансиране са проведени и последните избори за местна власт и национален парламент в Португалия. Негативна характеристика на тези избори е липсата на вътрешнопартийна финансова отчетност и политическа култура, характеризираща се с цинично отношение към закона от страна на партийни функционери: “Не се притеснявайте. В края на кампанията счетоводните баланси ще бъдат в съответствие с изискванията на закона.”
В края на лекцията си Де Суза даде 10 препоръки за повишаване на честността, отчетността и прозрачността на партийното финансиране. На законодателно ниво - създадените институции за мониторинг и контрол на партийното финансиране трябва да са част от цялостната институционална мрежа, а не самостойни и независими единици. На управленско ниво - представителите на контролните институции трябва да бъдат назначавани при открити процедури, като им се гарантира институционална стабилност. Трябва да се осигури и достатъчно финансиране, интегриране в международни мрежи за мониторинг, както и гарантиране на връзката с гражданското общество.
 
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”