Български  |  English

Андрей Букурещлиев

 

Поглед към Шопен
 
Превод от френски Павлина Рибарова
Издание на Orange Factory
София, 2009
Цена 18 лева

 

 

Неординерно четиво

Ограничен кръг хора в България знаят името на Андрей (Андре) Букурещлиев (1925-1997). Той живее във Франция от 1949 г. и оттогава е идвал в България само веднъж, през 1993 г., на фестивала “Музика нова”. Но личността на големия пианист, композитор, музикален писател, публицист и педагог е стояла и стои в съзнанието на музиканти и информирани слушатели като знакова за модерната музика – до творци като Месиен, Булез или Берио.
Книгата “Поглед към Шопен” е абсолютно неординерно четиво, дело на оригинален автор, но и мислител-философ, на просветител, на композитор, на пианист. Как да се гледа на наследството, как да се интерпретират днес спецификата на нотния текст на класическия творец и неговата зависимост от изпълнителя, както и рутинните, наслоени във времето, възгледи върху един най-популярен композитор? Как самата популярност нанася травми върху въображенията за Шопен? Какво носи епохата и докъде тя дава отражение върху композитора, в каква степен неговото творчество я „преоформя” и й придава допълнителни смисли и значения? Книгата е свободна рефлексия на голям творец, озарен от своя огромен опит...
Букурещлиев руши митове за живота и личността на Шопен, коментира полската чувствителност на тема Шопен-Франция или Шопен-Жорж Санд, като отправя вниманието на читателя към неща, които са действително важни. Ерудирано, с лекота, с тънка наблюдателност, той внася много допълнителни нюанси, изясняващи “случая Шопен”, като се основава и на библиографията за композитора, и на личния си различен прочит на текстове от писма, на известни на историята документи, но тълкувани все по един и същи начин. Стилът на изследователя Букурещлиев се характеризира с онази простота, която се удава само на дълбокото, но и всеобхватно познание. Не случайно и до днес големи френски издателства публикуват отново и отново книгите му – за Бетовен, за Стравински, която и досега се счита за най-добрата монография за композитора, за Дебюси и за Шуман, за музикалния език... „Поглед към Шопен” е публикувана година преди смъртта на Букурещлиев. Някак заветно, като всяка голяма личност, той внася в проблематиката на Шопеновия живот и творчество изумителните си наблюдения и открития в областта на творчеството изобщо, както и анализи на произведенията му и от гледна точка на клавирната практика. С няколко щриха Букурещлиев фиксира най-същественото за всяка от многобройните клавирни творби на Шопен. Така, от големите обобщения, авторът пренася своя читател в конкретния музикален свят на “действителния Шопен”.
Идеята и реализацията на българското издание е дело на Анжела Тошева и Михаил Големинов, които са амбицирани да издадат цялото литературно творчество на Букурещлиев. Доколкото литературата на български език, изразяваща модерен възглед за музикалната история, е изключително скромно представена, тази книга си е направо неочакван лукс. И не бива да се пропуска от тези, за които класическата музика е важна част от битието. Още по-малко от тези, за които музиката е или ще бъде професия.
Е. Д.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”