Български  |  English

Мостове към комуникацията

 

Минка Златева. “Мостове към консенсуса”. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: проблемни области и конфликтни зони. УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2008.

 
Както беше казал Бърнард Шоу, ако ти и аз си разменим по една ябълка, всеки от нас ще има по една ябълка. Но ако си разменим по една идея, всеки от нас ще има две идеи. Споделена радост – двойна радост, споделена мъка- половин мъка…Това е то истинският разкошна общуването, за което ние, учените, използваме технотронната дума “комуникация”...
Начинът, по който проф. Минка Златева анализира в новата си книга връзката между пъблик рилейшънс, журналистика и медии, е наистина много умел, компетентен, задълбочен. Той е белязан със страстта на същински стойностното отношение към една съвършено нова сфера на знанието и практиката, сфера, към която с основание новите генерации са вперили поглед и надежда за професионално приобщаване.
От монографията на Златева просто не може нищо “да се изтръска” - тя е толкова уплътнена, толкова добре композирана, толкова добре аргументирана... Не бих казал думи, че “Мостове към консенсуса” е “книгата на живота” на Минка Златева, тъй като несъмнено още много й предстои. Не се изсилвам, защото познавам нейното творчество и енергия, с които тя събра кажи-речи най-големите светила в областта на комуникацията и връзките с обществеността на научни форуми в София. А ние отидохме и при тях.
Самата Минка Златева е “мостови човек” - и обстоятелството, че едва сега издава тази монография си обяснявам с яснаи логично издържана причина: нейната свръхвзискателност, съчетана с натрупването на огромен теоретичен, приложен и чисто човешки опит. Затова книгата й не само запълва и обогатява отделни ниши в нашата наука, но прави и една много смела стъпка: справедливо и равнопоставено разглежда връзките с обществеността, медиите и журналистиката.
На мен действително ми става болно, когато чуваме лоши думи по адрес на пиарите. Видите ли, това е узаконена манипулация, това е “мижи да те лажем!”. Затова смятам, че авторката е успяла в отстояването на своята централна задача: да разгледа дисонансите във функциите между медиите, връзките с обществеността и журналистиката, за да открои общите им проблеми. Налице е много сериозна, ясна и рафинирана теоретична мисъл, чийто приложен принос има неоценимо значение заради прецизната си аргументация. Монографията е основана на доброто познаване на световната литература, на изцяло коректното отношение към другите автори, другите определeния, другите възгледи... Етиката на Минка Златева личи дори в онова малко пространство под линия, където са цитирани имената на нашите студенти, помагали в проучванията и подреждането на информацията. Затова и благодарение на нейния много ценен труд справедливо можем по възрожденски да наречем проф. Минка Златева “апостол на комуникациите”...
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”