Български  |  English

Ян Йендзие (10.4.1930 - 13.1.2009)

На 13 януари 2009 г. внезапно ни напусна

Професор Ян Йендзие

китайски българист, учен и преводач


Роден на 10 април 1930 г., професор Ян Йендзие беше заслужил китайски българист с неоценими заслуги за създаването и укрепването на академичните, културните и литературните връзки между българския и китайския народ.

През 1950 г. проф. Ян Йендзие беше сред първите китайски студенти, изпратени да следват българска филология в СУ „Климент Охридски‛, която завършва през 1953. След завръщането си в Китай той работи в дирекцията за Съветския съюз и Източна Европа към Министерството на външните работи. През 1961 година постъпва на работа в Пекинския институт за чужди езици, сега Пекински университет за чужди езици, където създава Катедрата по български език. Преодолявайки трудности и лишения, той съставя множество учебници и учебни материали, направили възможно обучението по български език в Китай. През годините е водил лекции по практически български език, по българска граматика и по история на българската литература на всички курсове и равнища. Създал е и е възпитал огромен брой специалисти по български език, литература и култура. За дълги периоди от време е ръководил Катедрата по български език; бил е също заместник-декан на Факултета за Източноевропейски езици, както и главен редактор на сп. „Източна Европа‛. Член на Китайския писателски съюз, на Съюза на преводачите в Китай, както и на Председателството на Дружеството на преводачите в Пекин. Неговата любов към българската литература, ведно с усилията му в полето на художествения превод, ще останат пословични. Изследванията му в полето на българската литература, култура и странознание го представят като продуктивен учен с изключителни постижения и приноси. Главните му трудове са книгите „Софийският университет‛, „Българска граматика‛, „Българска литература‛, „Възникване на Първата българска държава‛, „Китайската революция в българската поезия‛, „Българска антифашистка литература‛, изследването „Славянските култури‛ (в съавторство). Сред основополагащите му преводи са „Христо Ботев – стихотворения‛ (в съавторство), „Избрани стихотворения от Иван Вазов‛, „Стихотворения от Никола Вапцаров‛ и много други творби, представителни за българската поезия на епохата. Главен редактор е на многотомното издание „Световни антифашистки литературни творби‛ и преводач на българския том. Проф. Ян Йендзие беше инициатор, съставител и съавтор на първия Българско-китайски речник, на който е посветил няколко десетилетия от наситения си и плодотворен живот. Поради огромния му принос за укрепването на връзките между българската и китайската култура през 1990 г. е удостоен със специална грамота от Съюза на преводачите в България, както и с орден „Кирил и Методий‛. През 1999 президентът на Република България Петър Стоянов му връчва орден „Мадарски конник‛, първа степен.

Проф. Ян Йендзие има неоценим принос за изграждането на моста на дружбата и разбирателството между България и Китай. Преодолявайки огромни трудности и преминавайки през множество изпитания, проф. Ян Йендзие до последния си дъх работеше върху специализираното изследване на съвременната българска литература от периода 1980-2000. Негова е идеята да бъде създаден и Китайско-български речник, който остава като негов завет към следващите поколения китайски българисти.

Неговото усмихнато, благородно и добро лице завинаги ще остане в сърцата ни - неговите приятели, колеги и студенти. Внезапната му кончина ни оставя осиротели и безутешни!

Поклон пред нашия учител, колега и приятел!

Вечна му памет!От колектива на Катедрата по български език и на целия Институт по Европейски езици и култури при Пекинския университет за чужди езици


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”