Български  |  English

Какво да правим с пресата? Свикваме съвещание

Според последно изследване на доверието във френските медии, публикувано този понеделник, французите са станали по-доверчиви към тях през последната година. За една година интересът към всички медии е нараснал с 2%. Като доверието в пресата ("когато четете новини във вестник, казвате ли си: нещата са се случили, както вестникът ги предава?") е нараснало с 3%; в радиото – с 1%; в телевизията – с 2%, а в интернет – с 3%.

Тези, сравнително оптимистични, числа обаче са в дисонанс с всеобщо констатираната криза на френската преса – тиражите падат, рекламите бягат – и по-лошо: читателите бягат.

Като свръхактивен президент на една добре централизирана държава, Никола Саркози свика Генерални щати 1 на пресата. Всички съсловия (тоест държава, журналисти, издатели, собственици, НПО-та) бяха поканени да размишляват колективно два месеца върху тежкото състояние и да дадат окончателни препоръки. И ето, появи се „Зелената книга на Генералните щати на пресата‛ („връчена на 8 януари 2009 г.‛, продължава заглавието). Това е пространен документ от 68 страници, от който тук цитираме много малка част.

Полюс 42Преса и общество трябваше да отговори на четири въпроса: Как да защитим плурализма и да засилим медийните предприятия, включително чрез повече концентрация? Как да подобрим качеството на пресата? Как да върнем на читателите доверието в журналистите? Как да привлечем младите читатели (15-25 годишните) към пресата?

Младите. Документът подчертава 1. нуждата да се създаде вкус към четене и удоволствието от четенето на преса от най-ранна възраст в училище (с помощта на учителите); 2. задължителното нагаждане на съдържанието на пресата, особено на ежедневната, към специфичните интереси на 15-25 (дори 15-35) годишните, „ако искаме да се снижи средната възраст на читателите, която днес е близка до 50-60 години, според вестниците‛.

Доверието. За преодоляване на кризата на доверие, която изпитват журналистите специално в пресата, тук се набляга върху:

Значението на общите за всички журналисти етични правила; необходимостта всяко издание да обяви на читателите си ясно своите цели и редакционните си принципи (идея за „договор за четене‛); деонтологическо и правно образование на журналистите, които искат да получат журналистическа карта.

Плурализъм, концентрация и развитие. Препоръките тук са: приоритет на собствените фондове и на рентабилността на издателите, което е условие за тяхната независимост и дори за оцеляването им; да се обърне внимание повече на пътищата за създаване на издателства, отколкото на тяхната концентрация, за да се създават нови издания и да се защити плурализмът.

Съдържание. „Зелената книга‛ подчертава, че въпросът за съдържанието е основен в предизвикателствата, пред които е изправена пресата днес, тъй като никой читател няма да си купи вестник само защото той е управляван добре. Според авторите, вниманието на всички трябва да се фокусира приоритетно върху съдържанието, по-специално на ежедневната преса, при която особено се чувства „кризата на предлагането‛. Те препоръчват особено внимание да се отделя: на журналистика от мястото на събитието, на признаването на визуалния редактор (истинския „визуален режисьор‛ на информацията), на експериментирането с нови формули и концепции, нови начини на работа – като в центъра винаги остава търсенето на близост с читателя.

Какъв ли плод ще даде това колективно размишление за журналистиката – това е любопитен въпрос, като се има предвид, че в изследването от понеделник, за което стана дума, на въпроса „Смятате ли, че журналистите са независими, т.е. устояват на натиска на партиите и властта?‛, в последната година отрицателните отговори са се увеличили с 4%. „На натиска на парите‛ – с 5%.

Почти като в България. Или в България е по-зле?

К


1. Французите обичат своите Etats generaux, свикването на Генералните щати от Луи XVI довежда до Френската революция. В случая става дума по-скоро за Сбор на всички заинтересовани страни.
2. Дебатиращите разискват четири полюса от темата. Останалите три са: Занаяти в журналистиката; Индустриалният процес; Сблъсъкът с интернет. Какви модели за пресата?


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”