Български  |  English

Българско (неконвенционално) изкуство

Хронология на съвременното българско (неконвенционално) изкуство 1982-1995

Съставители: Яра Бубнова, Мария Василева и Диана Попова


Наскоро онлайн се появи изчерпателна Хронология на съвременното българско (неконвенционално) изкуство (1982-1995) с библиография към нея (1986-1995). Като че ли най-после е сложен някакъв ред в последователността на събитията за този доста спорен период, като при това хронологията е поднесена по един достъпен начин. Нейни съставители са Яра Бубнова, Мария Василева и Диана Попова. Идеята за съставянето й се появява в края на 1994 във връзка с каталога „N-форми. Реконструкции и интерпретации‛, който е първият опит за проследяване на историята на тези форми у нас. Пропуските в него пораждат желанието да бъде направена пълна хронология с библиография, която да бъде публикувана. Поради ред причини това не се случва и хронологията „отлежава‛ в компютъра, за да достигне до сегашната си най-адекватна публикация – в интернет пространството, където тя да може да бъде ползвана и допълвана свободно. Вече има желание у млади колеги да продължат тази хронология и след 1995 г. Като източници на информация са използвани свидетелски разкази, лични архиви, каталози, диплянки, архив СБХ, вестници „Народна култура‛, „Култура‛, „Пулс‛, „Факс‛, „Арт‛, „Народна младеж‛, „Век 21‛, „Литературен вестник‛, „Демокрация‛, списание „Изкуство‛ и др.

С. П.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”