Български  |  English

Празник на словото

Между 8 и 14 юни т.г. Драматичен театър ‛Сава Огнянов“ – Русе, предостави камерните си сцени за ученически театрални състави от цялата страна. Големият брой на участващите в третия национален фестивал (22 трупи с около 300 деца и юноши) говори сам по себе си за нарасналия му авторитет, а високите художествени постижения – за неговата жизненост и необходимост. В разговорите, които членовете на журито (в мое лице, а също в лицето на дългогодишната актриса и рецитатор Мария Матеева и на драматурга на Русенския театър Крум Гергицов) провеждаха след всеки спектакъл, младите поклонници на театралното изкуство откровено споделяха удоволствието и радостта от работата си в драматичните състави. Някои изтъкваха на първо място създаването на нови трайни познанства, основани на общи културни интереси. За други от значение бяха срещата с автори, чиито творби в повечето случаи не фигурират в учебните програми. А за трети най-голямо удовлетворение доставя самата игра. Но дори и в случаите, когато игровият момент бе водещ (танц, пантомима, песен), грижата за правилен и изразителен говор не бе изоставяна. Поднасяйки текстове на наши възрожденци - ‛Михал“ от Сава Доброплодни, ‛Българи от старо време“ по Любен Каравелов, ‛Криворазбрана цивилизация“ от Добри Войников, ‛Женско царство“ от Ст.Л.Костов“, ‛Боряна“ от Йовков и др. - младите театрали не използваха архаичното им звучене за предизвикване на смях, а напротив, действаха с пълна отдаденост и убеденост в необходимостта от точно този езиков изказ – като аромат на времето, характеризиращ съответния автор и неговите герои. Проявената грижа за чистотата на сценичното слово може само да ни послужи за доказателство, че при добро желание и усилие, разбира се, театралните труженици са в състояние да не се поддадат на езиковата ‛вавилония“, заливаща ни от медиите.

Съвременните проблеми също присъстваха в редица от спектаклите. Ученици от Професионалната гимназия по стопанско управление от Силистра сами бяха сътворили текстовете за представлението си ‛За нещата от живота“, в което се занимават с причините, тласкащи мнозина млади хора към употреба на наркотици: лоши семейни взаимоотношения, първи любовни разочарования, комплекси за малоценност и др. ‛Хероин“ – така бе озаглавила актрисата Мария Петрова-Енева силно въздействащия си спектакъл, изпълнен със завидно майсторство от юношите при Младежка формация към читалище ‛Развитие“- Разград. Театралната работилница при І езикова гимназия – Варна, съвместно с Кукления театър представиха сложната композиция ‛Вик“ по Гео Милев и наши и чужди експресионисти – едно убедително съчетание на активно поднесен текст, илюстриран с изразителна и точна хореография. Най-малките – деца между 8 и 13-годишна възраст - също демонстрираха умение да разказват, а и да изиграват с минимални сценични средства (костюм, грим, реквизит) творби от български и френски автори.

Бих искал специално да поздравя Отдел ‛Култура“ при община Русе, Общинския детски център, Театралния комплекс ‛Доходно здание“, драматичния театър ‛Сава Огнянов“ и другите съорганизатори начело с кмета на града – г-н Божидар Йотов, за подкрепата на театралните ученически състави и съзнанието, че тази дейност е изключително полезна за развитието и възпитанието на нашето бъдещо поколение.
още от автора


Трети национален ученически фестивал ‛Климент Михайлов‛ – Русе
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”