Български  |  English

Нужно ли е да стандартизираме клавиатурните подредби?

Неотдавнашна статия във в. „Култура‛, зададе въпроса защо държавата е финансирала проект за стандартизиране на клавиатурните подредби за компютри и GSM апарати. Ще се опитаме накратко да дадем отговор на този и други свързани с проекта въпроси, които станаха и предмет на дискусия между заинтересовани потребители в някои печатни издания и уеб-форуми. Заради краткостта ще се ограничим само със случая на подредбата за компютри.

Въпросният проект се казва „Единно решение на проблемите при използването на кирилица‛ и включва не само работата по стандарта за клавиатурните подредби, но и въпроси като, да речем, транслитерацията на български имена на латиница. Участващите в проекта организации са Институтът по математика и информатика към БАН, Институтът за български език към БАН, Факултетът по математика и информатика при СУ „Климент Охридски‛ и Българският институт по стандартизация. Всяка от тези организации е подготвила и съответно изпълнява определен тематичен дял от общия проект. В частност, подпроектът на Института за български език е „Лингвистични изследвания и препоръки‛ с участие в екипа на проекта на най-високо ниво – директора и научния секретар на института.

Обстоятелството, че начело на проекта стои математик, а не лингвист, може да учудва само незапознатите със съвременното развитие на теорията и практиката на транслитерацията на българската кирилица. Именно този математик през 1995 г. създаде новата таблица за транслитериране на българската азбука на латиница, която днес виси във всички български паспортни служби. Тоест, ст.н.с. Любомир Иванов трудно би могъл да бъде смятан за неспециалист по въпросите на транслитерацията, с които пък са тясно свързани въпросите за фонетична клавиатурна подредба.

Според някои, новият стандарт не би следвало да включва клавиш за буквата И ударено, вместо която може да се пише Й и хората да се оправят по контекста. По тази логика може да се пише 4 вместо Ч и да разчитаме, че хората ще разбират по контекста кога е Ч и кога е 4. Разбира се, когато по технически причини не можете да напишете И ударено, то най-естествено е да го замените с Й, но това не значи, че клавишът за И ударено е излишен.

Твърди се също, че главното Ь не е включено в новата клавиатура, защото на негово място е сложено И ударено. Това не отговаря на истината. Главното Ь се избира в режим главни букви (Caps Lock), което всъщност е удобно, тъй като буквата се ползва тогава, когато пишем с главни букви и е естествено да сме в този режим.

Трябва ли да има фонетична подредба, след като подредбата БДС е предпочитаната от професионалистите? Да, защото, за да ползвате компютър, не е задължително да сте учили машинопис и да сте работили на пишеща машина. Социологическото проучване, което направихме в рамките на проекта, показа, че при набиране на български текстове на компютър 69% от младите хора пишат на фонетична подредба, 17% пишат на БДС, а останалите 14% пишат на латиница. Неприятната практика да се пишат български текстове на латиница е в голяма степен резултат от забавянето на стандарта. Ако този стандарт беше приет по-рано, щяхме да имаме фонетична подредба, включена в Windows XP или дори още в Windows 95. Днес голяма част от въпросните 14% щяха да пишат българските текстове на кирилица, вместо на латиница, макар и по фонетичната подредба. Тя наистина е по-бавна от БДС, но за сметка на това се учи по-лесно и фактически използва същите навици, които се използват при писане на латиница (в днешно време последното не е никак маловажно, защото на много българи се налага често да пишат текстове на английски или друг западен език или пък, да речем, компютърни програми).

И накрая, защо при новата фонетична подредба буквата В е на клавиша V, а не на W, както мнозина са свикнали? Тук проблемът отново е в забавянето на стандарта. Едва ли някой би оспорил, че от гледна точка на широкото използване на английския език, което е налице от десетилетия насам, правилното фонетично съответствие на кирилското В е V, а не W. Този проблем отдавна трябваше да бъде отстранен и това би станало много по безболезнено, ако стандартът беше приет преди десетина години, когато подредбата се ползваше от по-малко хора.

Защо проблемът с буквата В не беше коригиран чрез разместването само на две букви, което е минималното възможно разместване? Вече са правени опити за подобряване на фонетичната подредба чрез отделни кръпки. При създаването на новия стандарт беше възприет принципът да се търси оптимално решение, вместо сегашното положение да се закърпи. Коригираната фонетика (фонетична подредба) се учи по-лесно, защото е по-логична. Положението на всяка буква е избрано на базата на някакъв принцип. При повечето букви е използван фонетичният принцип, а буквите Ш, Ч и Ж са поставени на базата на графичната им прилика с латинските букви W, q и X. Наистина, за да научите фонетичната подредба, ще трябва да забележите тази прилика (тя, разбира се, не е по същество, но помага за запомнянето). Освен това предложените размествания дават известно подобрение от ергономична гледна точка. Например изключително рядко срещаната буква Ь вече не заема удобния клавиш с латинската буква X, а с него се набира доста по-често срещащата се Ж.

Какво да правят хората, свикнали със старата фонетична подредба? Първата възможност е да продължат да си я ползват. Когато преминат на нов компютър, могат за пет минути да си инсталират старата фонетика и да си спестят научаването на новата. Например от сайта www.metodii.com можете безплатно да си вземете както старата, така и новата фонетична подредба и да ги инсталирате както на Windows Vista, така и на Windows XP. Разбира се, на Windows Vista няма нужда да инсталирате новата фонетична подредба, защото там тя си е част от операционната система, а трябва само да я изберете от списъка на клавиатурните подредби.

Въпреки че не е проблем свикналите със старата фонетика да продължат да я използват, преминаване към новата има своите положителни страни. Вероятно след преминаването към нея ще мине известно време, през което тези хора ще се замислят например къде е В и къде е Ж, но това е по-добре, отколкото цял живот да се бъркат дали В е на V или на W. Все пак, трудността на преминаването за различните хора може да се окаже доста различна и затова всеки от свикналите със старата фонетика би трябвало да прецени коя от възможностите е по-подходяща за него.

Понеже новата фонетика е по-добра от старата, ние решително я препоръчваме на всички, които се нуждаят от българска фонетична подредба, но по една или друга причина засега не ползват такава. Желаещите да получат повече сведения за предимствата на новата фонетична подредба, могат да го сторят, като например се запознаят с мотивите за приемането на новия стандарт (има ги на споменатия по-горе сайт).
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”