Мрежа/паяжина ( интернет), брой 17 (2721), 04 май 2007" /> Култура :: Наблюдатели :: Новият Вавилон / web2.0
Български  |  English

Новият Вавилон / web2.0

Всички ние сме чели в Битие за хората, събрали се заедно в Сенаарската земя, „за да изградят град, даже кула‛, която да достига до небето и за това, как Бог виждайки усилията им, решил да слезе на земята и да всее раздор помежду им, така че делото им да остане недовършено. За да постигне целта си, той просто ги накарал да говорят на различни езици.

Като че ли отново нещо грандиозно се случва с човечеството, при това в обозрим от човешка гледна точка интервал от време, само че този път стигналото до крайност в разделението на езиците човечество, започва да търси начини да заговори отново на един език и да се заеме с градеж на нова комуна, този път не кула до небесата, а мрежа.

Добре, съгласна съм, че някому този паралел може да се види груб, но въпреки всичко web не се ли развива точно в тази посока? Web преди всичко си остава една непрекъснато обновяваща се колекция напълно разнородни и разноезични документи със съдържание, което никой не задава предварително. Разнородността я има дори на ниво един единствен документ. Един и същ документ може да съдържа в себе си информация на човешки език и на машинен. Или информацията да е вокабуларно различна (линкове, телефонни номера, продуктови идентификатори, имейл адреси). Документите могат да са различни и като формат, (текст, HTML, PDF, изображения, звуци) или дори машинно генерирани, (log-файлове или извлеци от бази данни). Да не говорим за това, как много от документите могат да съдържат грешки, а грешките биват изключително разнообразни - от пропуски в кода, през неподходящ набор знаци, та до грешки в синтаксиса и дори такива, каквито дори въображението ни не би допуснало. Тук вече стана дума за това, че Google блестящо се справя с този знаков и езиков хаос, с този синтаксис, напъхан в синтаксиса и евентуалните му провали, но как точно го прави? Прави го с помощта на извънредно сложна последователност от операции, които ще се опитам да опиша възможно най-просто:

- уеб кроулинг - споменатите в предния текст кроулери пръснати из мрежата, събират и доставят уеб страниците на един сървър, изпълняващ ролята на склад. Там тези страници биват компресирани и се сдобиват с идентификационен номер (docID).

- индексиране - най-интересната част е несъмнено индексирането на така складирания материал. Индексирането се състои на свой ред от няколко операции. Парсинг - това е, когато на извлечените от хранилището и декомпресирани документи им се прави синтактичен разбор с цел въведената секвенция знаци (документ) да бъде сведена до отделни „словесни случки‛ (хитове), за да бъдат разпознати в тях определени граматични структури и за да бъде трансформиран текстът в данни, структурирани така, че да са удобни за по-нататъшна обработка. Тези така наречени хитове представляват не само запис на съответната дума, а и на позицията й в документа, информация за шрифта и наличието на главни букви. Хитовете биват разпределени в „контейнери“, но са само частично сортирани. Индексерът – програмата заета с индексирането, извършва още една важна операция - прави разбор и на всички линкове във всяка една уеб страница и складира информацията за тях в отделен файл. Този файл позволява да се разбере накъде води всеки линк и какъв е самият текст на линка.

Следва сортиране. Сортерът извлича от контейнерите складираните там хитове, рапределени според docID и ги ресортира според друг един идентификатор, wordID, за да бъде генериран още един, преобърнат индекс. Сортерът също така генерира и списък от тези wordID-та, а една програма DumpLexicon взема този списък и лексикона, произведен от индексера и генерира нов лексикон, който да участва в търсенето редом с преобърнатия индекс плюс изчислената в това време стойност на PageRank...

На мен самата ми беше трудно да опиша набързо и с възможно най-малко термини перисталтиката на чудовището Google и ако изобщо го направих, то не е било да затрудня на свой ред някого, а за да се получи поне бегла представа за сложността и многоетапността на това, което се случва с, да го кажем, останките на езика и трансформирането им в един истински нов монумент, една Вавилонска библиотека. Само за да можем да се запитаме в следващия миг: дали поредния порив за единство няма чисто и просто да доведе до възцаряването на един нов Бог, тотален (или може би само тотализиращ) технологичен бог, този път не разделящ, а обединяващ ни чрез езика, монополът над който само би ни направил по-лесно управляеми?
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”