Български  |  English

Аскеер: становище на журито

Във връзка с включването в категорията Съвременна българска драматургия Аскеер 2007 на пиесите Кожа и небе от Димитър Динев и Шаранът от Румен Шомов, имали първите си постановки в чужбина (съответно в Австрия и Белгия), журито заявява, че, в съгласие със своя правилник, приема като достатъчно условие изразената воля на автора за участие в конкурса за съвременна българска драматургия, с което той потвърждава принадлежността си към нея.

Всяко допълнително условие за културната идентичност към представения на български език текст от българин (родно място, принцип за уседналост и пр.), освен че води до абсурди, би влязло в откровено противоречие с отварянето на българската култура и стремежа й да прекрачи географските си граници. То би действало срещу приобщаването на българската културна диаспора, досега неправомерно отделяна от националния културен живот. Би превърнало провинциализма в тъжна самозащита от собствените ни таланти и тяхното международно признание. Журито свързва националната идентичност в словесността и изкуството с личната свобода.

Тълкувайки тази ситуация по труден за разбиране начин, многоуважаемият български драматург Константин Илиев заяви във факс до фондация ‛А`Аскеер“ желанието си, ‛поради лишена от логика промяна в статута на раздаването на наградите Аскеер“, пиесата му ‛Бетовен 21“, намерила място в номинациите, да бъде изключена от по-нататъшните процедури на конкурса.

Като се съобразява с неговия личен избор, следвайки логиката на своя правилник и резултатите от гласуването, журито номинира пиесата ‛Невинните“ от Теодора Димова и Стилиян Петров.Жури за Съвременна българска драматургия ‛Аскеер 2007“:

Проф. Богдан Богданов, aкад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Каприев, доц. Георги Лозанов, проф. Ивайло Знеполски, Боян Папазов, Георги Господинов, Иван Теофилов, Иван Кулеков, проф. Кирил Топалов, Панчо Панчев, Петър Маринков, Пламен Дойнов, Рада Москова, Юрий Дачев, доц. Калина Стефанова, Никола Вандов, Милен Миланов
(председател на фондация ‛А`Аскеер“)


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”