Български  |  English

Библиотекар(ка) ли сте?

1. Какво е ВУБИТ?

А) Висше училище по библиотекознание и информационни технологии.

Б) Основният организатор на конференцията "Книгата и националната идентичност", проведена на 1 ноември 2004 г. в НДК.

В) Руски полувисш институт от близкото минало.

2. За кой път се провежда подобна конференция?

А) Втори.

Б) Първи.

В) Конференцията е традиционна, провежда се от началото на 80-те.

3. Кои бяха почетните гости на конференцията?

А) Стефан Цанев и Веселин Стойков, който връчи на ректора на ВУБИТ доц. Стоян Денчев грамота за почетен член и почетна значка на Националната асоциация "Раковски".

Б) проф. Андрей Пантев от ВУБИТ и Венцислав Кисьов от издателство "Захарий Стоянов".

В) Министърът на културата.

4. По какъв начин Националният център за книгата към М-во на к. се прояви като съорганизатор?

А) Галина Минчева прочете приветствие от името на проф. Б. А., обясняващо, че трябва да браним културната си самобитност, напук на глобализацията, интернет и младежта.

Б) Участниците в заключителната дискусия изразиха съмнение, че НЦК поощрява само автори и издатели, близки до М-во на к.

В) Служители от НЦК обясниха стратегията си за издаване на български книги и се включиха в дискусиите.

5. В какво се изразяваше международното участие на конференцията?

А) проф. Владимир Иванович Василиев - директор на Научния център за изследване на историята на книжовната култура и генерален директор на Академичния издателски център "Наука" при Руската академия на науките, изнесе пленарен доклад на тема "Книжовната култура в световната цивилизация".

Б) Доц. Генадий Иванович Матрюхин - заместник-генерален директор на АИЦ "Наука" при РАН, изнесе доклад на тема "Тенденции и перспективи за развитие на руското книгоиздаване" и преразказа доклада на проф. Василиев.

В) Френски, немски, скандинавски и източноевропейски учени представиха предизвикателствата пред културата на книгата в своите страни.

6. Какъв бе акцентът в пленарния доклад на проф. Ани Гергова?

А) Изследователското поле на историята на книгата след 50-те години на XX век.

Б) Паралелите между новите историци във Франция и новите книговеди в СССР след 1959 г. и мястото на информационните и комуникационните технологии в историята на книжовността.

В) Не мога да преценя.

7. Какви секции имаше конференцията?

А) "Книгата - секундант или медиатор в диалога на културите" и "Четенето - мит и реалност".

Б) Две, ръководени съответно от доц. Севдалина Гълъбова/ст.н.с. Искра Арсенова и от гл. ас. Евгения Русинова/доц. Свободна Вранчева.

В) Една, за да имат възможност участниците да чуят всички доклади.

8. Кое е в основата на българската национална идентичност днес?

А) Цивилизацията на траките, най-старата в Европа, и приобщаването на волжките българи към нашата нация.

Б) Българското Възраждане.

В) Постиженията на съвременните българи, например в изкуствата и науките.

9. С кое четене се занимават учените?

А) На българските класици.

Б) На художествена литература.

В) С четенето като специфична човешка дейност.

10. По какъв начин новите информационни технологии променят културата на книгата?

А) Отклоняват читателите от библиотеките.

Б) Смущават книгоиздателския бизнес.

В) Разширяват понятието за книга.

11. Каква е ролята на библиотеките в съвременното общество?

А) Да бъдат центрове на националната идентичност.

Б) Да съхраняват ценни книги.

В) Да осигуряват достъп до информация на различни групи потребители.

12. Кое издание беше представено в края на конференцията?

А) Вестникът "За буквите" ("0 писменехь").

Б) Списание "Издател".

В) Сборникът от подобна конференция, проведена на 1 ноември 2003 г.

13. Какъв е основният резултат от конференцията "Книгата и националната идентичност"?

А) Бе взето решение за учредяване на сдружение "Четяща България".

Б) Представените доклади ще излязат в сборник.

В) Участващите учени осмислиха променящите се понятия за книга и за национална идентичност, както и връзките между двете.Резултати:

Най-много отговори А: Вие сте преподавател/докторант/студент във ВУБИТ. Ентусиазмът ви е достоен за завиждане!

Най-много отговори Б: Вие също сте участник в конференцията "Книгата и националната идентичност", но не работите/не учите във ВУБИТ. Може би е време да насочите амбициите си и към конференции, организирани от истински университети.

Най-много отговори В: Вие за пръв път чувате за ВУБИТ и изобщо не сте оттук. Осведомявайте се по-системно за света, в който живеете, вместо да си губите времето с тестове.
още от автора


 
Тест
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”