Солидарност с Едгар Морен
Отменяйки произнесената присъда от първоинстанционния съд в Нантер в полза на Едгар Морен, Сами Наир и Даниел Салнав, апелативният съд във Версайл осъди за «клевета с расов характер» подписалите статия със заглавие «Израел - Палестина: раковото образование», публикувана в Le Monde на 4 юни 2004 година. Правейки равносметка, на базата на международно осъдени факти, на репресивната израелска политика, особено жестока по него време, авторите на тази статия са обезпокоени от разрушителните последствия на този конфликт върху света и специално върху Франция, където той възбужда юдеофобия и арабофобия. Статията подчертава с възмущение и болка, че двехилядният опит от гоненията и униженията, претърпени от евреите, не е попречил по никакъв начин на гоненията и униженията на палестинците. Вменяването на клевета с расов характер се опира върху начина, по който в два цитата, извадени от два различни абзаца, е било изразено това болезнено възмущение.
Обаче от елементарните основи на знанието и съждението е известно, че всяко изречение се осветлява чрез текста, в който е вписано, и че всеки текст се обяснява от своя контекст. И наистина, останалата част от текста потвърждава, че критиките са адресирани не към един народ, а към един окупатор; едно изречение от самата статия осветлява без каквато и да е двойственост този очевиден факт: "Тази логика на презиране и унижение, пишат авторите, не е присъща на израелците, тя е присъща на всички окупации, при които завоевателят се смята за по-висш от един народ, съставен от по-нисши същества."
Колкото до контекста, авторите на статията са добре познати. Като личности и като автори на текстове, те са против всички видове расизъм и всички видове дискриминация. Едгар Морен е известен по целия свят като хуманист, който през целия си живот е осъждал всякаква форма на отхвърляне на другия. Сами Наир и Даниел Салнав са също добре познати с политическите си и интелектуални битки, които водят срещу всякаква форма на дискриминация. Ето защо:
Ние издигаме глас срещу практиките за прочит на един текст, които изолират един откъс от текста, от самия текст и от контекста му. Този метод доведе дотам да се вмени на авторите една позиция, която е диаметрално противоположна на тяхния замисъл.
Ние сме обезспокоени основателно от всяка мярка, която клони към свиване на свободата на критиката срещу политиката на която и да било държава. Ние се опасяваме, че санкционирането на един въображаем антисемитизъм ще съдейства за вредното разширяване на реалния антисемитизъм.
Ние изразяваме нашата дълбока загриженост от една присъда срещу статия, която чрез равновесен и комплексен анализ говори в полза на мира и братството между протагонистите в израело-палестинската трагедия.

Liberation, 24 юни 2004