Процес срещу Едгар Морен
На 4 юни 2002 г. известният френски социолог Едгар Морен публикува във вестник "Монд" (в рубрика за изразяване на свободно мнение) текст, посветен на израело-палестинския конфликт. Текстът е подписан и от евродепутата Сами Наир, и от писателката Даниел Салнав. Асоциациите "Адвокати без граници" и "Франция - Израел" завеждат дело срещу Морен и срещу вестника за "клевета с расов характер" и "апология на терористичните действия", което бе гледано в Нантер на 17 март т.г. Асоциациите визират три абзаца от статията. Едгар Морен пише следното: "Трудно можем да си представим, че една нация от бегълци, произлязла от най-дълго преследвания през човешката история народ, която е понесла най-тежките унижения и най-грозните презрения, може да се превърне за две поколения в "господстващ и сигурен в себе си народ" и (с изключение на едно достойно за уважение малцинство), в народ презиращ и задоволяващ се да унижава." По-нататък социологът продължава: "Израелските евреи, потомци на апартейда, наречен гето, гетоизират палестинците. Евреите, които бяха унижавани, презирани, гонени, унижават, презират и гонят палестинците. Евреите, които бяха жертва на един безсърдечен ред, налагат своя безсърдечен ред на палестинците. Евреите, жертва на безчовечността, показват ужасна безчовечност. Евреите, козел отпущения на всички злини, днес превръщат в козел отпущения Арафат и Палестинската автономия, представени за отговорни за атентати, на които им пречат да попречат."
За ищците тези избрани откъси доказват, че Едгар Морен, визирайки "цяла една нация или религиозна общност в нейната почти пълна цялост", е извършил престъплението "клевета с расов характер". Клеветата е още по-тежка, защото той генерализира, като извършва "семантическо приплъзване" от "израелските евреи" към "евреите" изобщо. В подкрепа на ищците съдът изслуша две мнения. "В един уважаван вестник с подписа на известни имена се легитимира идеята, че когато се говори за Израел, се говори за евреите", каза Барбара Льофевр. Тя говори и за "опасната инструментализация на Шоа", както и за "бинарния прочит на израело-палестинския конфликт" от един интелектуалец, известен с "комплексно мислене".
"Интелектуалецът трябва да мери думите си", каза Жак Тарнеро. "С този текст се намираме в ситуация извън критика на израелското правителство. Намираме се в някаква амалгама. Все едно да кажем, че евреите са станали нацисти. Срещаме се с интелектуална регресия, която се разполага върху терена на идеологията, докато всъщност става дума за един комплексен сблъсък."
Посочен като свидетел от Едгар Морен, Едви Пленел, директор на редакцията на "Монд", изказа съжаление, че "мненията се превръщат в обект на правото" и защити публикацията на текста, изтъквайки, че "Монд" трябва да бъде "място за дискусия, в което противоположни гледни точки си отговарят една на друга". Заедно с Тео Клайн, екс-председател на Представителния съвет на френските еврейски институции, той смята, че "авторите не са престъпили чертата", че посочените откъси са извадени от контекста на статията, докато, излезли под перото на Едгар Морен, те са предшествани и последвани от нюанси и предупреждения, отразяващи грижата за едно "комплексно мислене". "Това мнение може да бъде обсъждано", уточни той, "но то не съдържа посегателство на фундаменталните ценности на демократичните общества."
Присъдата ще стане известна на 12 май.

Le Monde, 18 март 2004