На 21 юни т.г. в СГХГ Издателска група "АГАТА-А" представи българския превод на книгата "Увод в литературната теория" от проф. Тери Игълтън, осъществен по второто й английско издание. Предишния ден преподавателят от Кеймбридж (1964 - 1969), Оксфорд (1969 - 2002) и Манчестър (2002 - ) пред многобройна публика произнесе в НБУ лекцията "Културни войни".

"Увод в литературната теория" е "каноничното" произведение на изследователя, станал световноизвестен с книгите "Шекспир и обществото" (1971), "Марксизмът и литературознанието" (1976), "Литературознание и идеология" (1976), "Валтер Бенямин или напред към революционно литературознание" (1981), "Уилиам Шекспир" (1986), "Идеология на естетиката" (1990), "Хийтклиф и големият глад: Изследвания на ирландската култура" (1995), "Илюзиите на постмодернизма" (1996), "Идеята за култура" (2000), както и с романа "Светци и учени" (1987) и сценария за филма на Дерек Джарман "Витгенщайн" (1993)...

Длъжни сме да заявим, че "Увод в литературната теория" е единственото легално издание на прочутия труд у нас - и двата циркулиращи под името "Теория на литературата. Въведение" фалшификата на УИ "Св. Климент Охридски" са на книжния ни пазар без каквито и да било авторски права и издателски разрешения. Този факт изненада и възмути гостуващия специално за премиерата проф. Игълтън.

В скорошен брой на "Култура" очаквайте интервю със знаменития литературовед-марксист, дадено специално за нашия вестник.