Ярко идейна, високохудожествена

Пълния текст можете да прочетете в pdf на стр. 2 на броя