"Гран кафе" 1895

Рожденият ден на киното

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на бр. 1 / 1966 г. на в. "Народна култура", стр. 12