Писателят е осъзнат проводник на гласове – разговор с Милен Русков

...