Анкета с български режисьори

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 12