Унгарското кино - предизвикателство към тоталиратиризма

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 8