САБ установява следните най-ниски цени за заплащане труда на актьорите в БТ и БР

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 8