Чудовището си отиде, ще се върне пак

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 8