8 декември или 18 фример на кукувизма

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 7