Времето и "Времена"

 сп. "Времена"

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 7