Дъбът на Пенчо

 

На 28 май 2018 година, в деня на годишнината от смъртта на Пенчо Славейков, проф. дфн Светлозар Игов връчи за 11-и път наградата „Дъбът на Пенчо”.
Наградата за 2018 година бе присъдена на Йордан Ефтимов за цялостно творчество.
Досега наградата е била присъждана на Златомир Златанов (2007), Антония Велкова-Гайдаржиева и Пламен Дойнов (2008), Елена Алексиева и Милен Русков (2009), Владимир Сабоурин и Катерина Стойкова (2010), Георги Господинов и Палми Ранчев (2011), Миряна Янакиева и Борис Минков (2012), Пламен Антов (2013), Георги Янев и Христо Карастоянов (2014),Младен Влашки (2015) и Йордан Славейков (2016).
К